ترشی سیر مروارید

  • وزن خالص : 700 گرم ± 3%
  • وزن آبکش: حداقل 60%