خیارشور

  • وزن خالص: 700 گرم ± 10%
  • وزن آبکش: حداقل 53 درصد