زیتون شور

  • وزن خالص:700 گرم ± 3%
  • وزن آبکش: حداقل 55 درصد